Hållbarhet

Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag vilket medför ett stort ansvar. Vi har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Våra insatser har historiskt framförallt gjorts inom miljöområdet där vår verksamhet har en omfattande påverkan Arbetet har hela tiden utvecklats och idag följer vi standarden ISO 26000. Med hjälp av den fokuserar vi på långsiktig hållbar affärsutveckling utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

På Hertzstationen här ovan kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och hur vi ser på framtiden.